logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 20 maja 2013 r.

ZP. 271.24.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 20 maja 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej nr 2419P Lusówko-Sady w miejscowości Lusówko, w ciągu ul. Tarnowskiej, na odcinku od ul. Jankowickiej do ul. Grabowej.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu STRABAG Sp. z o.o. Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Cena brutto: 1 548 851,44 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  3 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

MATT s.c.

Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

1 676 162,62

98

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR-BRUK Sp. Z o.o.

Os. Winiary 22/3, 60-665 Poznań

1 597 090,12

(po poprawieniu omyłek)

99

3.

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Adres do korespondencji:

Ul. Obornicka 235 B

60-650 Poznań

1 548 851,44

(po poprawieniu omyłek)

100

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 21/05/2013r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-05-21 08:41:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-05-21 08:41:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-05-21 08:41:56)