logo
logo bip
 

      Tarnowo Podgórne, dnia 21 kwietnia 2010 r.

BOP.3412-22/10

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

O  W Y B O R Z E   N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J   O F E R T Y

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Lipowej w Baranowie

 

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 20 kwietnia 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Lipowej w Baranowie.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR-BRUK Sp. z o.o.

Os. Winiary 22/3

60-665 Poznań

w cenie 368.583,45 zł brutto.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

Informuję również, że w ofertach:

nr 1 firmy BUDROMEL w 79 pozycjach poprawiono oczywiste omyłki rachunkowe, w związku z tym ostateczna wartość oferty wynosi 498.678,22 zł brutto,

nr 2 firmy DROGMEL w 129 pozycjach poprawiono oczywiste omyłki rachunkowe, w związku z tym ostateczna wartość oferty wynosi 520.101,24 zł brutto,

nr 4 firmy GLOBAL&PERFEKT ROMANA NOWAK w 48 pozycjach poprawiono oczywiste omyłki rachunkowe, w związku z tym ostateczna wartość oferty wynosi 677.894,88 zł brutto,

nr 8 firmy TAR-DROG w 1 pozycji poprawiono oczywistą omyłkę rachunkową, w związku z tym ostateczna wartość oferty wynosi 655.086,10 zł brutto.

W postępowaniu odrzucono ofertę nr 6 firmy Zakładu Usług Wielobranżowych JACH- GUM, uzasadnienie prawne i faktyczne zawiera druk ZP-19.

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 26 kwietnia 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-19

            - druk ZP-21

pobierz druki

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-04-21 12:52:07)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-04-21 12:52:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-04-21 12:53:01)