logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 20 marca 2018 r.

WOP. 271.14.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

                Informuję, że w dniu 20 marca 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup tuszy i tonerów dla Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Sp.j.

Ul. Wólczańska 66

90-516 Łódź

Cena brutto - 218 688,47 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono 7 ofert.

Lp.

 

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba punktów

1.

EUREKA THIEL Sp.j. Jaraczewski, Michalczyk

Ul. Armii Poznań 26

62-030 Luboń

269 918,58

 

96

2.

Printex Sp. z o.o.

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105B

05-270 Marki

231 037,67

 

98

3.

JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej

Ul. Trakt Lubelski 233

04-667 Warszawa

225 246,21

 

X

4.

Automatyka Biurowa Sp. z o.o.

Al. Prymasa Tysiąclecia 103

01-424 Warszawa

225 150,27

 

X

5.

BLACKLINE s.c. Izabela Zaliwska-Kupis, Paweł Pinkowski

Ul. Niemcewicza 26

71-520 Szczecin

239 062,80

 

97

6.

PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Sp.j.

Ul. Wólczańska 66

90-516 Łódź

218 688,47

 

100

7.

P.W. MULTIKON Adam Papierski

Ul. Fabryczna 15

85-741 Bydgoszcz

221 102,23

 

99

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej Ul. Trakt Lubelski 233 04-667 Warszawa - wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp i tym samym Zamawiający nie miał możliwości ocenić czy nie zachodzi w stosunku do tego Wykonawcy przesłanka wykluczenia, określona w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.

Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp

Automatyka Biurowa Sp. z o.o. Al. Prymasa Tysiąclecia 103 01-424 Warszawa - wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp i tym samym Zamawiający nie miał możliwości ocenić czy nie zachodzi w stosunku do tego Wykonawcy przesłanka wykluczenia, określona w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.

Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 26/03/2018 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-03-21 09:15:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-03-21 09:15:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-03-21 09:15:06)