logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 20 luty 2014 r.

ZP. 271.2.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 20 lutego 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę parkingów wraz z chodnikiem do budynku Centrum Kultury w Przeźmierowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

REMO-BĄCZYK

Baranowo; Ul. Słoneczna 12

62-081 Przeźmierowo

Cena brutto: 666 183,32 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  12 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Liczba uzyskanych punktów

1.

 REMO-BĄCZYK

Baranowo; Ul. Słoneczna 12

62-081 Przeźmierowo

666 183,32 zł

100

2.

PUB BRUKPOL s.c.

Strzelce Wielkie 81c

63-820 Piaski

848 001,83 zł

X

3.

Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM

Stanisław Jachimowski

Ul. Dukielska 12

60-476 Poznań

910 010,66 zł

95

4.

GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe

Ul. Strzelecka 18G

62-045 Pniewy

839 356,01 zł

96

5.

Firma Handlowo Usługowa Michał Łabuziński

Ul. Leśna 5

64-600 Oborniki

878 038,24 zł

X

6.

 

 

Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR-DROG s.c.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

1 092 058,97 zł

94

7.

 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak

Ul. Kasztanowa 7

62-004 Czerwonak

772 213,63 zł

99

8.

 

 

Zakład Ogólnobudowlany MARK Mariusz Kędziołka

Ul. Słowackiego 23

64-830 Margonin

1 050 352,71 zł

X

9.

 

 

ANET-TRANS Aneta Bałasz-Pawlicka

Ul. 3 Maja 10

62-030 Luboń

847 261,44 zł

X

10.

 

 

ORBUD Andrzej Orzeł, Tomasz Orzeł

Os. Bolesława Śmiałego 1/26

60-682 Poznań

946 650,24 zł

x

11.

 

 

Budromel Mateusz Cegłowski

Ul. Srebrna 2

62-002 Suchy Las

827 931,86 zł

97

12.

 

 

Budownictwo Drogowe Vigen Sp. z o.o.

Ul. Aleje Jerozolimskie 96

00-807 Warszawa

799 333,02 zł

98

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

1.      PUB BRUKPOL s.c. Strzelce Wielkie 81c 63-820 Piaski - wykonawca wykluczony z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. i nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana została za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.      ORBUD Andrzej Orzeł, Tomasz Orzeł Os. Bolesława Śmiałego 1/26 60-682 Poznań - wykonawca wykluczony z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. i nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ponadto wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy Pzp, gdyż na wezwanie Zamawiającego nie złożył wymaganej listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp. Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana została za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodatkowo Wykonawca został odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., nie uzupełnił materiałów pozwalających ocenić zgodności oferowanych urządzeń z opisem przedmiotu zamówienia.

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono również oferty nw. firm:

1.      Firma Handlowo Usługowa Michał Łabuziński Ul. Leśna 5 64-600 Oborniki - wykonawca odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., nie uzupełnił wymaganych materiałów pozwalających ocenić zgodności oferowanych urządzeń z opisem przedmiotu zamówienia.

2.      Zakład Ogólnobudowlany MARK Mariusz Kędziołka Ul. Słowackiego 23 64-830 Margonin - wykonawca odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca zaoferował ławkę i kosz niezgodne z wymaganiami Zamawiającego zapisanymi w SIWZ.

3.      ANET-TRANS Aneta Bałasz-Pawlicka Ul. 3 Maja 10 62-030 Luboń - wykonawca odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., nie uzupełnił wymaganych materiałów pozwalających ocenić zgodności oferowanych urządzeń z opisem przedmiotu zamówienia.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 26/02/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-02-21 10:34:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-02-21 10:34:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-02-21 10:34:08)