logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 21 lutego 2012 r.

BOP. 271.6.2012

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boiska

wielofunkcyjnego w Swadzimiu

 

 

 

         Informuje, że w dniu 20 lutego 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie
o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boiska w Swadzimiu.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

MULTISPORT Karina Komornicka, ul. Kolista 25, 40-486 Katowice

      Cena oferty: 245.921,11 zł brutto

 

W postępowaniu wpłynęło 16 ofert:

 • 1. NHI Polska Sp. z o.o., ul. Wołczyńska 18 60-003 Poznań

Cena oferty: 278.746,06 zł brutto,  liczba punktów - 98

 

 • 2. SPEED SPORT Sp. z o.o., ul. Staniewicka 1 03-310 Warszawa

Cena oferty: 258.341,50 zł brutto, liczba punktów - 99

 

 • 3. TRECOURT Paweł Bartusiak, Dłusko Gryfińskie 27, 74-110 Banie

Cena oferty: 331.855,17 zł brutto, oferta odrzucona

 

 • 4. M BUDOWNICTWO Sp. z o.o., ul. Gwarna 13, 61-702 Poznań

Cena oferty: 296.575,12 zł brutto, liczba punktów - 95

 

 • 5. BELLSPORT Grzegorz Leszczyński, ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom

Cena oferty: 314.246,81 zł brutto, liczba punktów - 92

 

 • 6. P.W. „P.A.M.", Czapury, ul. Poznańska 99, 61-160 Poznań

Cena oferty: 316.421,55 zł brutto, liczba punktów - 91

 

 • 7. Zakład Instalacji Sanitarnych i CO Roboty Budowlane Ryszard Ochmański,

ul. Fredry 20/40  87-800 Włocławek

Cena oferty: 292.028,47 zł brutto, oferta odrzucona

 

 • 8. MULTISPORT Karina Komornicka, ul. Kolista 25, 40-486 Katowice

Cena oferty: 245.374,49 zł brutto, Cena oferty po poprawie omyłki: 245.921,11 zł brutto

liczba punktów - 100

 

 • 9. PANPROSPORT Sp. Jawna, ul. Jubilerska 8 04-190 Warszawa

Cena oferty: 288.428,74 zł brutto, liczba punktów - 97

 

 • 10. EVERSPORT Sp. z o.o., ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa

Cena oferty: 299.000,00 zł brutto, liczba punktów - 94

 

 • 11. SALTEX EUROPA Sp. z o.o., ul. Sudecka 106A, 53-129 Wrocław

Cena oferty: 292.136,56 zł brutto, liczba punktów - 96

 

 • 12. P.W. GRETASPORT Ilona Stańczyk, ul. Jaworowa 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Cena oferty: 378.318,80 zł brutto, liczba punktów - 88

 

 • 13. PRESTIGE Sp. z o.o., ul Świerczewska 5, 71-066 Szczecin

Cena oferty: 346.615,23 zł brutto, liczba punktów - 89

 

 • 14. P.W. HANIEWICZ, ul. 20 Października 40B, 63-000 Środa Wlkp.

Cena oferty: 417.819,09 zł brutto, liczba punktów - 87

 

 • 15. ALKAZAR, ul. Kosowska 33/1, 60-464 Poznań

Cena oferty: 322.136,24 zł brutto, liczba punktów - 90

 

 • 16. DAWAR SPORT Sp. z o.o., ul. Izbicka 5/7 60-458 Poznań

Cena oferty: 311.740,53 zł brutto, liczba punktów - 93

 

W ofercie nr 8 poprawiono omyłkę w pozycji 47 d.1.5 kosztorysu jest:  2 kpl. x 222,20 =444,40 , powinno być:4 kpl x 222,20 = 888,80. Wartość końcowa oferty po poprawie omyłki - 245.921,11 zł brutto

 

Wykluczono wykonawców:

TRECOURT Paweł Bartusiak, Dłusko Gryfińskie 27, 74-110  Banie, wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art.26 ust.3 ustawy.

Zakład Instalacji Sanitarnych i CO Roboty Budowlane Ryszard Ochmański, ul. Fredry 20/40  87-800 Włocławek, wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art.26 ust.3 ustawy.

 

Oferty w/w wykonawców zostały uznane za odrzucone zgodnie z art.24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.  umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
27.02.2012 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-02-21 13:52:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-02-21 13:52:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-02-21 13:52:26)