logo
logo bip
wyposażenie pracowni Technologii Mechanicznych w Zespole Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne, dnia 28 listopada 2019 r.

WOP.271.35.2019

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Informuję, że w dniu 28 listopada 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nawyposażenie pracowni Technologii Mechanicznych w Zespole Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Megamaszyny Rafał Pajek

Ul. Guznera 55

47-175 Spórok

Wartość brutto: 1 733 333,00 zł.

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 3 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

 

Łączna liczba punktów

1.

ZDT TOP Poręba Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Cz. Mierzejewskiego 10

42-480 Poręba

1 674 884,85

[60]

24

[20]

 

80

2.

Megamaszyny Rafał Pajek

Ul. Guznera 55

47-175 Spórok

1 733 333,00

[57,98]

48

[40]

97,98

3.

Metal Technics Polska Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Ryżowa 43D/1

02-495 Warszawa

Adres do korespondencji:

Ul. Fabryczna 1

08-300 Sokołów Podlaski

849 455,22

[x]

48

[x]

 

x

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono ofertę firmy Metal Technics Polska Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Ryżowa 43D/1 02-495 Warszawa, Adres do korespondencji: Ul. Fabryczna 1 08-300 Sokołów Podlaski na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp, ponieważ wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy tj. po terminie składania ofert. Zamawiający jest w posiadaniu dokumentu z Banku, z którego wynika że wadium wpłynęło po terminie składania ofert.

 

Zamawiający informuje, że umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 9/12/2019 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2019-11-29 11:13:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2019-11-29 11:13:00)