logo
logo bip
Wynik - organizacja usług wytchnieniowych, asystenckich oraz szkoleń organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym w ramach projektu "Tarnowo Podgórne dla Seniorów - dzi

Informuję, że w dniu 19.06.2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z pkt. 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na organizację usług wytchnieniowych, asystenckich oraz szkoleń organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym w ramach projektu Tarnowo Podgórne dla Seniorów - działania opiekuńcze i aktywizujące" - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.

W ramach postępowania złożone zostały następujące oferty:

Część 2 – Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA

Część 3 – Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie AMAOsoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Justyna Krynicka (2019-06-25 09:56:25)
  • zaakceptowanie treści informacji: Justyna Krynicka (2019-06-25 09:56:25)