logo
logo bip
wynik - świadczenie usługi cateringowej w szkołach podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne, dnia 3 października 2019 r.

WOP. 271.36.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

Informuję, że w dniu 3 października 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp na świadczenie usługi cateringowej w szkołach podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

DGP Catering Partner Sp. z o.o.

ul. Najświętszej Marii Panny 14 lok. 1

59-220 Legnica

Cena brutto: 680 423,33 zł.

 

Bilans ceny, doświadczenia zawodowego i kwoty deklarowanego wkładu do kotła był najkorzystniejszy. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

 

 

Doświadczenie zawodowe

(ilość usług)[pkt]

 

Kwota deklarowanego wkładu do kotła

w zł

[pkt]

 

Łączna

Liczba

 punktów

1.

Pyszoty Izabela Wojdyła

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 81/85

60-529 Poznań

785 469,60

[51,98]

50

[10]

6,50

[30]

 

 

91,98

2.

GASTRO

Irena Dzwonnik – Krystman

ul. Mieszka I 5/35

97-300 Piotrków Trybunalski

 

1 051 742,88

[38,82]

15

[10]

6,50

[30]

 

 

 

78,82

 

 

3.

DGP Catering Partner Sp. z o.o.

ul. Najświętszej Marii Panny 14 lok. 1

59-220 Legnica

680 423,33

[60]

5

[10]

6,50

[30]

 

 

100

4.

N-Professional Sp. z o.o.

ul. Poznańska 10, Lusowo  

62-080 Tarnowo Podgórne

739 676,45

[55,19]

7

[10]

 

6,50

[30]

 

 

 

95,19

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 03.10.2019 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Aleksandra Malinowska (2019-10-03 10:00:07)
  • zaakceptowanie treści informacji: Aleksandra Malinowska (2019-10-03 10:00:07)