logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 5 marca 2019 r.

WOP. 271.3.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

                Informuję, że w dniu 5 marca 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Zakład Drogowy Antczak Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 13

62-090 Mrowino

Wartość brutto: 422 320,50 zł.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów. Bilans ceny, czasu reakcji każdorazowego przystąpienia do robót od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego oraz okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty

w zł

[pkt]

 

Czas reakcji każdorazowego przystąpienia do robót od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego

[pkt]

Okres gwarancji

w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa

Dariusz Białobrzycki

Os. Kazimierza Wielkiego 14A/1

62-200 Gniezno

1 024 467,00

[24,73]

48 godzin

[0,42]

36

[20]

 

 

45,15

2.

Zakład Drogowy Antczak Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 13

62-090 Mrowino

422 320,50

[60]

1 godzina

[20]

12

[6,67]

86,67

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 11/03/2019 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2019-03-06 08:09:59)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2019-03-06 08:09:59)