logo
logo bip
usunięcie kolizji i przeniesienie stacji trafo wraz z kablami SN NN w Przeźmierowie przy ul. Orzechowej

Tarnowo Podgórne, dnia 22 sierpnia 2019 r.

WOP.271.25.2019

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Informuję, że w dniu 22 sierpnia 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nausunięcie kolizji i przeniesienie stacji trafo wraz z kablami SN NN w Przeźmierowie przy ul. Orzechowej.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Black Water Energia Sp.  o.o.

Ul. Nieborowska 46/27

80-034 Gdańsk

Wartość brutto - 348 804,94 zł.

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów 94,29 pkt. Bilans ceny, okresu gwarancji i doświadczenia kierowników budowy był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

 

okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Doświadczenie kierowników budowy:

Uprawnienia ogólnobudowlane;

Uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Spółka Jawna

ul. Podgórna 6

62-051 Łęczyca

443 710,20

[47,17]

84

[20]

 

 

2 i więcej

[10]

 

2 i więcej

[10]

 

 

87,17

2.

Black Water Energia Sp.  o.o.

Ul. Nieborowska 46/27

80-034 Gdańsk

348 804,94

[60]

60

[14,29]

 

2 i więcej

[10]

 

2 i więcej

[10]

 

 

94,29

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 28/08/2019 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2019-08-23 09:23:57)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2019-08-23 09:23:57)