logo
logo bip
remont elewacji budynku Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 115

Tarnowo Podgórne, dnia 22 sierpnia 2019 r.

WOP.271.31.2019

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

 

Informuję, że w dniu 22 sierpnia 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont elewacji budynku Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

REMO BĄCZYK Anna Bączyk

ul. Słoneczna 12

62-081 Baranowo

Wartość brutto: 449 628,71 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 5 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

 

 

Łączna liczba punktów

1.

Metrotech sp. z o.o.

ul. Św. Marcin 29/8

61-806 Poznań

551 402,68

[x]

72

[x]

 

 

x

2.

Przedsiębiorstwo Budowlane MAJ

Anna Tadeusz

ul. Modrzewiowa 14

62-069 Palędzie

519 887,19

[51,89]

84

[40]

 

 

91,89

3.

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „REMBUDEX”

Sp. Jawna

Wojciech i Renata Kucińscy

ul. Łukowska 10

64-600 Oborniki

569 608,45

[47,36]

60

[28,57]

 

 

75,93

4.

REMO BĄCZYK Anna Bączyk

ul. Słoneczna 12

62-081 Baranowo

449 628,71

[60]

84

[40]

 

 

100

5.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.

Michorzewo, ul. Polna 1

64-316 Kuślin

526 850,61

[51,21]

84

[40]

 

 

91,21

 

Zamawiający informuje, że z postępowania odrzucono ofertę firmy Metrotech sp. z o.o. ul. Św. Marcin 29/8 61-806 Poznań na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego, co było wymagane w SIWZ.

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 28/08/2019 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2019-08-23 09:38:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2019-08-23 09:38:51)