logo
logo bip
przebudowa ul. Dolina w Przeźmierowie na odcinku od ul. Leśnej do ul. Łanowej

Tarnowo Podgórne, dnia 30 stycznia 2019 r.

WOP.271.83.2018

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Informuję, że w dniu 30 stycznia 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego naprzebudowę ul. Dolina w Przeźmierowie na odcinku                    od ul. Leśnej do ul. Łanowej.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL

Jerzy Cegłowski

Ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn

62-010 Pobiedziska

Wartość brutto: 947 460,63 zł.

 

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

 

W postępowaniu złożono 10 ofert.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji                       w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

TIT BRUK Tomasz Knopik

Ul. Tomaszowska 42/30/9

26-420 Nowe Miasto

1 459 447,40

[38,95]

84

[40]

78,95

2.

ATA-TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A.

Osiedle Cechowe 31

64-840 Budzyń

1 666 667,61

[x]

60

[x]

x

3.

Firma Drogowa ANDAR s.c.

A.D. Białobrzyccy

Ul. Wodna 18

62-200 Gniezno

1 197 843,44

[x]

84

[x]

x

4.

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. S.k.

Ul. Feliksa Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

1 160 696,54

[48,98]

84

[40]

88,98

5.

Zakład Instalacyjno Budowlany

Mateusz Maćkowiak

Ul. Świętojańska 7

64-310 Lwówek

1 095 418,97

[51,90]

84

[40]

91,90

6.

DROGBET WIECZOREK Sp.j.

Ul. Rolna 8-10 Baranowo

62-081 Przeźmierowo

1 249 312,33

[45,50]

84

[40]

85,50

7.

BRUKPOL Sp. z o.o.

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

1 133 644,26

[x]

84

[x]

x

8.

Yocam Sp. z o.o.

Ul. Świerkowa 29

62-090 Rostworowo

1 335 065,43

[x]

84

[x]

x

9.

Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL

Jerzy Cegłowski

Ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn

62-010 Pobiedziska

947 460,63

[60]

84

[40]

100

10.

Eurovia Polska SA

Bielany Wrocławskie

Ul. Szwedzka 5

55-040 Kobierzyce

1 459 757,69

[38,94]

84

[40]

78,94

 

 

Zamawiający informuje, że z postępowania odrzucono niżej wymienione oferty:

 

ATA-TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A. – oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7a ustawy Pzp. Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2,                               na przedłużenie terminu związania ofertą.

Firma Drogowa ANDAR s.c. A.D. Białobrzyccy - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7a ustawy Pzp. Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2,                    na przedłużenie terminu związania ofertą.

BRUKPOL Sp. z o.o. - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7a ustawy Pzp. Wykonawca                              na pisemne wezwanie Zamawiającego nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Yocam Sp. z o.o. - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7a ustawy Pzp. Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

 

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 5/02/2019 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2019-01-31 12:33:50)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2019-01-31 12:33:50)