logo
logo bip
modernizacja - naprawa rurociągu Ju-5 w Batorowie

Tarnowo Podgórne, dnia 21 sierpnia 2019 r.

WOP.271.28.2019

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Informuję, że w dniu 21 sierpnia 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego namodernizację – naprawę rurociągu Ju-5 w Batorowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Zakład Budowlano-Montażowy NOWO-INSTAL-BUD s.c. P i M Świergiel

Ul. Półwiejska 23

64-300 Nowy Tomyśl

Wartość brutto: 195 167,13 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 4 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

 

Łączna liczba punktów

1.

PUB BRUKPOL s.c.

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

546 524,04

[21,43]

84

[40]

61,43

2.

Konsorcjum:

Lider: BUD-AN Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Targowa 35, 90-043 Łódź

Partner: BUD-AN Sp. z o.o.

Ul. Śródmiejska 15, 62-800 Kalisz

523 892,35

[22,35]

84

[40]

 

62,35

3.

Przedsiębiorstwo Budowlane KAN-BUD

Arkadiusz Wawrzyniak

Ul. Poznańska 70

62-740 Tuliszków

591 145,22

[19,81]

84

[40]

 

59,81

4.

Zakład Budowlano-Montażowy NOWO-INSTAL-BUD s.c. P i M Świergiel

Ul. Półwiejska 23

64-300 Nowy Tomyśl

195 167,13

[60]

84

[40]

 

100

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 27/08/2019 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2019-08-22 08:40:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2019-08-22 08:40:08)