logo
logo bip
kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Tarnowo Podgórne, jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowo Podgórne, instytucji kultury

Tarnowo Podgórne, dnia 09 września 2019 r.

WOP.271.32.2019

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

               

Informuję, że w dniu 9 września 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Tarnowo Podgórne, jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowo Podgórne, instytucji kultury i spółek gminnych w latach 2020-2021.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

ENEA SA

Ul. Górecka 1

60-201 Poznań

Wartość brutto: 15 178 692,75 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

 

Liczba punktów

1.

ENEA SA

Ul. Górecka 1

60-201 Poznań

15 178 692,75

100

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 10/09/2019 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Aleksandra Malinowska (2019-09-10 09:20:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Aleksandra Malinowska (2019-09-10 09:20:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Aleksandra Malinowska (2019-09-10 09:32:08)