logo
logo bip
dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne wraz z opiekunami do szkół i placówek

Tarnowo Podgórne, dnia 26 lipca 2019 r.

WOP.271.26.2019

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Informuję, że w dniu 26 lipca 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nadowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne wraz z opiekunami do szkół i placówek.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Konsorcjum

Płoński Express Artur Derebecki

Ul. Słoneczna 2

09-100 Płońsk

Wartość brutto: 643 576,32 zł.

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów 97,94 pkt. Bilans ceny, czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii pojazdu właściwego i jakości pojazdów był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty

w zł

[pkt]

 

czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii pojazdu właściwego 

w minutach

[pkt]

jakość pojazdów

(średnia wartość sześciu pojazdów)

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

Konsorcjum

Płoński Express Artur Derebecki

Ul. Słoneczna 2

09-100 Płońsk

643 576,32

[57,94}

30

[20]

 

142 816,66

[20]

 

97,94

2.

A.S. Politowicz s.c. Andrzej Politowicz, Paweł Politowicz, Dominika Politowicz Narzekała

Ul. Ostrowska 532

61-324 Poznań

621 453,38

[60,00]

30

[20]

 

 

87 100,00

[12,20]

 

 

92,20

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 31/07/2019 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2019-07-26 07:52:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2019-07-26 07:52:00)