logo
logo bip
budowa oświetlenia drogowego – ul. Poznańska od Jankowic do Tarnowa Podgórnego – etap Ib i II

Tarnowo Podgórne, dnia 20 sierpnia 2019 r.

WOP.271.29.2019

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Informuję, że w dniu 20 sierpnia 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nabudowę oświetlenia drogowego – ul. Poznańska od Jankowic do Tarnowa Podgórnego – etap Ib i II.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu firmy:

SERWISDROGOWY.PL Sp. z o.o.

ul. Stefańskiego 2

62-002 Suchy Las

Wartość brutto – 263 181,92 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 3 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

 

Łączna liczba punktów

1.

SEM Zakład Elektrotechniczny

Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.

Ul. Podgórna 6

62-051 Łęczyca

206 640,01

[x]

84

[x]

 

x

2.

Zakład Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych inż. Jerzy Mingałło

Ul. Lipowa 9

66-400 Gorzów Wlkp

325 377,26

[48,53]

84

[40]

 

88,53

3.

SERWISDROGOWY.PL Sp. z o.o.

ul. Stefańskiego 2

62-002 Suchy Las

263 181,92

[60,00]

84

[40]

100

 

Zamawiający informuje, że z postępowania odrzucono ofertę firmy SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j. Ul. Podgórna 6 62-051 Łęczyca na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego na drugi etap, co było wymagane w SIWZ.

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 26/08/2019 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2019-08-21 08:30:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2019-08-21 08:30:33)