logo
logo bip
9.10.2019 - wynik - przebudowa linii napowietrznej SN-15kV w Tarnowie Podgórnym ul. Nowa/Solidarności

Tarnowo Podgórne, dnia 8.10.2019 r.

WOP.271.33.2019

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

 

Informuję, że w dniu 8 października 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę linii napowietrznej SN-15kV w Tarnowie Podgórnym ul. Nowa/Solidarności.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

SerwisDrogowy.pl Sp. z o.o.

ul. Stefańskiego 2

62-002 Suchy Las

Wartość brutto: 276 565,82zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

 

 

Łączna liczba punktów

1.

SerwisDrogowy.pl Sp. z o.o.

ul. Stefańskiego 2

62-002 Suchy Las

276 565,82

[60]

84

[40]

 

 

100

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 9/10/2019 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Aleksandra Malinowska (2019-10-09 14:45:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Aleksandra Malinowska (2019-10-09 14:45:05)