logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 4 czerwca 2019 r.

WOP.271.13.2019

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Informuję, że w dniu 4 czerwca 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nabudowę ul. Malwowej i Placu Margaretek w Tarnowie Podgórnym.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

Zakład Budowlano-Drogowy

Robert Jachimowski

Ul. Dukielska 12

60-476 Poznań

Wartość brutto: 326 812,24 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 9 ofert.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

DROBUD Sp. z o.o.

Ul. Szarych Szeregów 25

60-462 Poznań

376 863,33

[52,03]

84

[40,00]

92,03

2.

TIT BRUK Tomasz Knopik

Ul. Tomaszowska 42/30/9

26-420 Nowe Miasto

583 811,63

[33,59]

84

[40,00]

73,59

3.

DROGOPAL Zakład Robót Drogowych

Andrzej Szeszuła

Ul. Przemysłowa 17

64-330 Opalenica

377 492,27

[51,94]

84

[40,00]

91,94

4.

NDR Sp. z o.o.

Ul. Lazurowa 8

62-069 Dąbrowa

403 986,12

[48,54]

84

[40,00]

88,54

5.

Zakład Budowlano-Drogowy

Robert Jachimowski

Ul. Dukielska 12

60-476 Poznań

326 812,24

[60,00]

84

[40,00]

100

6.

RDR Sp. z o.o.

Ul. Kasztanowa 7

62-004 Czerwonak

381 208,48

[51,44]

84

[40,00]

91,44

7.

Oferta wspólna:

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

 

PPHU TOM-BUD s.c.

Ul. Michalin 25

64-320 Dobieżyn

555 835,23

[35,28]

84

[40,00]

 

75,28

8.

Yocam Sp. z o.o.

Ul. Świerkowa 29

62-090 Rostworowo

370 969,92

[52,86]

84

[40,00]

92,86

9.

PLENERBUD GRZEGORCZYK Sp.j.

Ul. Wiklinowa 28, Kamionki

62-023 Gądki

435 390,23

[45,04]

84

[40,00]

85,04

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 10/06/2019 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Odwrot (2019-06-05 10:14:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Odwrot (2019-06-05 10:14:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2019-06-05 10:38:04)