logo
logo bip
4/12/2019 - budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2420P na odcinku od ul. Rolnej do ul. Wierzbowej w Tarnowie Podgórnym - etap II

Tarnowo Podgórne, dnia 2 grudnia  2019 r.

WOP.271.41.2019

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

  Informuję, że w dniu 2 grudnia 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nabudowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2420P na odcinku od ul. Rolnej do ul. Wierzbowej w Tarnowie Podgórnym – etap II.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu firmy:

NDR Sp. z o.o.

Ul. Lazurowa 8

62-069 Dąbrowa

Wartość brutto: 349 995,64 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

W postępowaniu złożono 7 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

 

Łączna liczba punktów

1.

NDR Sp. z o.o.

ul. Lazurowa 8

62-069 Dąbrowa

349 995,64

[60]

84

[40]

100

2.

YOCAM Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 29

62-090 Rostworowo

352 659,20

[59,55]

84

[40]

99,55

3.

Firma Usługowo – Handlowa „SOB-BRUK” Adam Sobiech

os. Jagiellońskie 15/10

64-000 Kościan

367 664,84

[57,12]

84

[40]

97,12

4.

PUB „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

598 703,24

[35,08]

84

[40]

75,08

5.

Oferta wspólna

Lider:

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

Partner:

PPHU TOM-BUD s.c.

ul. Michalin 25

64-320 Dobieżyn

483 326,93

[43,45]

84

[40]

 

 

83,45

6.

KOSOX Sebastian Kaczmarczyk

ul. Dworcowa 3/5

62-005 Owińska

363 142,13

[57,83]

84

[40]

 

97,83

7.

ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH I MELIORACYJNYCH DROGMEL

Jerzy Cegłowski

Borowo Młyn, ul. Starych Wierzb 17

62-010 Pobiedziska

441 636,90

[47,55]

84

[40]

 

87,55

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 9/12/2019 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2019-12-04 09:39:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2019-12-04 09:39:35)