logo
logo bip
28.11.2019 - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 322011P Lusówko - Sierosław

Tarnowo Podgórne, dnia 27 listopada 2019 r.

WOP.271.40.2019

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Informuję, że w dniu 27 listopada 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nabudowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 322011P Lusówko-Sierosław.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu firmy:

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Feliksa Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

Wartość brutto: 2 292 164,95zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 8 ofert.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

 

Łączna liczba punktów

1.

PUB BRUKPOL s.c.

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

2 786 509,33 [49,36]

84

[40]

 

89,36

2.

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Feliksa Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

2 292 164,95

[60]

84

[40]

100

3.

Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL

Jerzy Cegłowski

Borowo Młyn, ul. Starych Wierzb 17

62-010 Pobiedziska

2 524 922,91 [54,47]

84

[40]

94,47

4.

Zakład Instalacyjno-Budowlany

Mateusz Maćkowiak

Ul. Świętojańska 7

64-310 Lwówek

2 385 380,65 [57,66]

84

[40]

97,66

5.

Vigen Bis Sp. z o.o.

Ul. Janiny Omańkowskiej 108

60-465 Poznań

2 340 317,86 [58,77]

84

[40]

98,77

6.

Oferta wspólna

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

PPHU TOM-BUD s.c.

ul. Michalin 25

64-320 Dobieżyn

2 782 602,26 [49,42]

84

[40]

89,42

7.

BUDROMEL Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Św. Wojciech 10/11

61-749 Poznań

2 979 296,98 [46,16]

84

[40]

86,16

8.

Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa

Dariusz Białobrzycki

Os. K. Wielkiego 14A/1

62-200 Gniezno

3 107 425,97 [44,26]

84

[40]

84,26

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 3/12/2019 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Aleksandra Malinowska (2019-11-28 11:58:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Aleksandra Malinowska (2019-11-28 11:58:00)