logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 27 czerwca 2019 r.

WOP.271.16.2019

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Informuję, że w dniu 27 czerwca 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nabudowę ul. Syrenki w Lusówku.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Yocam Sp. z o.o.

Ul. Świerkowa 29

62-090 Rostworowo

Wartość brutto: 444 658,53 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 9 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji

w m-ach

[pkt]

 

Łączna liczba punktów

1.

TIT BRUK Tomasz Knopik

Ul. Tomaszowska 42/30/9

26-420 Nowe Miasto

512 079,75

[52,10]

84

[40]

92,10

2.

Zakład Usług Wielobranżowych

JACH GUM Stanisław Jachimowski

Ul. Dukielska 12

60-476 Poznań

476 369,06

[56,01]

84

[40]

96,01

3.

RDR Sp. z o.o.

Ul. Kasztanowa 7

62-004 Czerwonak

535 138,56

[49,86]

84

[40]

89,86

4.

Yocam Sp. z o.o.

Ul. Świerkowa 29

62-090 Rostworowo

444 658,53

[60]

84

[40]

100

5.

PUB BRUKPOL s.c.

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

547 747,29

[48,71]

84

[40]

88,71

6.

DROGOPAL Zakład Robót Drogowych Andrzej Szeszuła

Ul. Przemysłowa 17

64-330 Opalenica

458 851,44

[58,14]

84

[40]

98,14

7.

DROBUD Sp. z o.o.

Ul. Szarych Szeregów 25

60-462 Poznań

490 176,05

[54,43]

84

[40]

94,43

8.

Firma Drogowa ANDAR s.c.

A.D. Białobrzyccy

Ul. Wodna 18

62-200 Gniezno

544 876,54

[48,96]

84

[40]

88,96

9.

Oferta wspólna:

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

 

PPHU TOM-BUD s.c.

Ul. Michalin 25

64-320 Dobieżyn

634 228,44

[42,07]

84

[40]

 

82,07

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 02/07/2019 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Odwrot (2019-06-27 10:56:16)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Odwrot (2019-06-27 10:56:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Odwrot (2019-06-27 11:05:29)