logo
logo bip
25/11/2019 - udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 18 500 000zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Tarnowo Podgórne, dnia 22 listopada 2019 r.

WOP. 271.37.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

 

Informuję, że w dniu 22 listopada 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 18 500 000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7

00-950 Warszawa

Adres do korespondencji:

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Poznaniu

Ul. Składowa 5, 61-888 Poznań

Wartość brutto: 2 334 587,59 zł.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Lp

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Marża banku

(%)

WIBOR 3M

z dnia 30 października 2019r. (%)

Oprocentowanie

(%)

1.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

Adres do korespondencji:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Region Wielkopolski

Ul. Składowa 5, 61-888 Poznań

2 334 587,59

[100]

0,74

 

 

1,71

 

 

2,45

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 25/11/2019 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2019-11-25 10:10:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2019-11-25 10:10:34)