logo
logo bip

 

Tarnowo Podgórne, dnia 24 kwietnia 2019 r.

 

 

 

 

WOP.271.8.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

               

 

Informuję, że w dniu 24 kwietnia 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę elementów infrastruktury transportu publicznego w Swadzimiu na DK92 wraz z 2 tablicami informacji pasażerskiej i w Rumianku przy ul. Szkolnej.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

AJP TEAM Piotr Zieleśkiewicz-Goronski

Ul. Faustmana 5

62-030 Luboń

Część 1 – 474 189,60 zł.

Część 2 – 153 952,95 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. w ramach części 1 i 2. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł [pkt]

(okres gwarancji w m-ach) [pkt]

Łączna liczba punktów [pkt]

 

część 1

część 2

1.

AJP TEAM Piotr Zieleśkiewicz-Goronski

Ul. Faustmana 5

62-030 Luboń

474 189,60 [60]

(60) [40]

[100]

153 952,95 [60]

(60) [40]

[100]

 

 

Zamawiający informuje, że umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po 24 kwietnia 2019r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2019-04-24 11:54:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2019-04-24 11:54:12)