logo
logo bip
budowa wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego

Tarnowo Podgórne, dnia 24 kwietnia 2019 r.

WOP.271.6.2019

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

 

Informuję, że w dniu 24 kwietnia 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

AGMA Sp. z o.o.

ul. Poznańska 103

62-080 Tarnowo Podgórne

Cena brutto: 6 617 027,43 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 5 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

 

Łączna liczba punktów

1.

INFRAKOM KOŚCIAN

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowa

ul. Feliksa Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

6 763 236,83

[58,70]

84

[40]

 

 

98,70

2.

COLAS Polska sp. z o.o.

ul. Nowa 49

62-070 Palędzie

6 959 661,88

[57,05]

84

[40]

 

97,05

3.

AGMA Sp. z o.o.

ul. Poznańska 103

62-080 Tarnowo Podgórne

6 617 027,43

[60]

84

[40]

 

100

4.

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Adres do korespondencji:

Ul. Obornicka 235B

60-650 Poznań

7 066 590,58

[x]

84

[x]

 

 

x

5.

„ROBO-KOP”

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

Luiza Krygier

ul. Rokietnicka 21B

62-080 Tarnowo Podgórne

6 879 066,08

[x]

84

[x]

 

 

x

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że z postępowania odrzucono oferty nw. firm:

 

STRABAG Sp. z o.o. Ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków – Wykonawca odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a i 7 b ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą oraz nie wniósł wadium na przedłużony okres.

„ROBO-KOP” Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Luiza Krygier ul. Rokietnicka 21B

62-080 Tarnowo Podgórne – Wykonawca odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a i 7 b ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą oraz nie wniósł wadium na przedłużony okres.

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 29/04/2019 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2019-04-24 10:53:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2019-04-24 10:53:35)