logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 18 lipca 2019 r.

WOP.271.23.2019

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Informuję, że w dniu 18 lipca 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nabudowę oświetlenia drogowego w Sierosławiu ul. Leśna, ul. Polanka.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu firmy:

SEM Zakład Elektrotechniczny

Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.

Ul. Podgórna 6

62-051 Łęczyca

Wartość brutto – 147 600,00 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

Okres gwarancji

w m-ach

[pkt]

 

Łączna liczba punktów

1.

SEM Zakład Elektrotechniczny

Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.

Ul. Podgórna 6

62-051 Łęczyca

147 600,00

[60,00]

84

[40,00]

 

100

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 19/07/2019 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2019-07-19 10:38:10)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2019-07-19 10:38:10)