logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 18 lutego 2019 r.

WOP.271.2.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Informuję, że w dniu 18 lutego 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup tuszy i tonerów dla Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

Część 1:

 

P.W. MULTIKOM

Adam Papierski

ul. Fabryczna 15

85-741 Bydgoszcz

Cena brutto – 211 136,36 zł.

 

 

Część 2:

 

Automatyka Biurowa Sp. z o.o.

Al. Prymasa Tysiąclecia 103

01-424 Warszawa

Cena brutto – 2049,18 zł.

 

Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów – 100 pkt w ramach poszczególnych części.

 

W postępowaniu złożono 3 oferty.

 

 

Lp.

 

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

 

część 1

[liczba pkt]

 

 

część 2

[liczba pkt]

 

1.

Automatyka Biurowa Sp. z o.o.

Al. Prymasa Tysiąclecia 103

01-424 Warszawa

 

213 338,58

[99,00]

 

 

2049,18

[100,00]

2.

P.W. MULTIKOM

Adam Papierski

ul. Fabryczna 15

85-741 Bydgoszcz

 

211 136,36

[100,00]

 

 

-

3.

PRAXIS ŁÓDŹ

Pilecka i Petlak Spółka jawna

ul. Wólczańska 66

90-516 Łódź

 

217 996,59

[98,00]

 

 

2494,44

[99,00]

 

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 25/02/2019 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Odwrot (2019-02-19 12:54:26)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Odwrot (2019-02-19 12:55:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Odwrot (2019-02-19 12:55:00)