logo
logo bip
17/04/2019 - remont Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym

Tarnowo Podgórne, dnia 15 kwietnia 2019 r.

WOP.271.7.2019

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

 

Informuję, że w dniu 15 kwietnia 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

REMO-BĄCZYK Anna Bączyk

ul. Słoneczna 12

62-081 Baranowo

Wartość brutto: 160 609,64 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 7 ofert.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

TECH-FEN Grzegorz Osiewała

Gostyczyna 4

63-460 Nowe Skalmierzyce

200 392,34

[48,09]

60

[40]

88,09

2.

RED-BUD P.R.B.

inż. Andrzej Piotrowski

ul. Zagrodnicza 31

61-654 Poznań

232 884,08

[41,38]

60

[40]

81,38

3.

MERITUM TEAM Anna Wojtkowiak

Ul. Żegiestowska 23

60-466 Poznań

188 261,38

[51,19]

 

48

[32]

83,19

4.

DECOBUD

Waldemar Kubiak & Krzysztof Kubiak

Ul. Piaskowa 29

62-080 Tarnowo Podgórne

216 921,21

[44,42]

60

[40]

 

84,42

5.

REMO-BĄCZYK Anna Bączyk

Ul. Słoneczna 12

62-081 Baranowo

160 609,64

[60]

60

[40]

100

6.

Przedsiębiorstwo Budowlane MAJ Anna Tadeusz

Ul. Modrzewiowa 14

62-069 Palędzie

Biuro: ul. Obornicka 117 lok. 5

62-002 Suchy Las

226 383,64

[42,57]

60

[40]

 

82,57

7.

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ARTBUD Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. J.H. Dąbrowskiego 138

60-577 Poznań

247 634,08

[38,91]

60

[40]

 

78,91

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono ofertę firmy - Przedsiębiorstwo Budowlane MAJ Anna Tadeusz, ul. Modrzewiowa 14, 62-069 Palędzie, Biuro: ul. Obornicka 117 lok. 5, 62-002 Suchy Las, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1,2,8 ustawy Pzp w związku z art. 99 KC, ponieważ w złożonej ofercie brak dokumentu umocowania do jej podpisania. Zamawiający zapisał w SIWZ w rozdziale XII pkt 3, że pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wykonawca złożył kopię pełnomocnictwa niepoświadczoną notarialnie. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy Pzp, nie złożył w wyznaczonym terminie pełnomocnictwa w odpowiedniej formie przewidzianej w SIWZ i przepisach prawa.

 

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 23/04/2019 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2019-04-17 13:10:18)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2019-04-17 13:10:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2019-04-17 13:20:13)