logo
logo bip
16/07/2019 - przebudowa pałacu w Sierosławiu

Tarnowo Podgórne, dnia 16 lipca 2019 r.

WOP.271.21.2019

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

Informuję, że w dniu 16 lipca 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę pałacu w Sierosławiu.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Spółka Jawna

Tadeusz i Artur Michalski

Ul. Gronowska 46

64-100 Leszno

Wartość brutto – 4 989 963,24zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 5 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

 

Łączna liczba punktów

  1.  

UB SZAŁATA Sp. z o.o.

Ul. Niegolewskich 10/7

60-232 Poznań

5 417 753,48

[55,26]

84

[40]

95,26

  1.  

Ciepłownik Ekoinwestycje Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Grunwaldzka 475

62-064 Plewiska

6 034 415,60

[49,62]

84

[40]

89,62

  1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Spółka Jawna

Tadeusz i Artur Michalski

Ul. Gronowska 46

64-100 Leszno

4 989 963,24

[60]

84

[40]

100

  1.  

Zakład Instalacyjno-Budowlany

Mateusz Maćkowiak

Ul. Świętojańska 7

64-310 Lwówek

5 233 109,75

[x]

84

[x]

x

  1.  

Firma Budowlana Dota Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Perzycka 22

60-182 Poznań

5 069 854,54

[59,05]

84

[40]

99,05

 

Zamawiający informuje, że z postępowania odrzucono ofertę Zakładu Instalacyjno-Budowlanego Mateusz Maćkowiak Ul. Świętojańska 7 64-310 Lwówek na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie brak wyceny pozycji 77 kosztorysu budowlanego w dziale Rozbiórki Partery Opłata wysypiskowa z obmiarem 141,402 tony. Wyceniono w tym miejscu inną pozycję z innym obmiarem tj. rozbiórka schodów zewnętrznych wraz z wywozem i utylizacją gruzu z obmiarem 1 kpl.

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 22/07/2019 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2019-07-16 13:52:54)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2019-07-16 13:52:54)