logo
logo bip
16.10.2019 - wynik - wykonanie projektów przebudowy dróg w Gminie Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne, dnia 15 października 2019 r.

WOP.271.34.2019

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY – CZĘŚĆ 1 i 2

ORAZ O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI 3

 

 

Informuję, że w dniu 15 października 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nawykonanie projektów przebudowy dróg w Gminie Tarnowo Podgórne.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Część 1:

MTM Infrastruktura Sp. z o.o.

ul. Ożarowska 42

61-332 Poznań

w cenie 78 843,00 zł brutto

 

Część 2:

MS-DROG mgr inż. Mateusz Sita

projekty, nadzory, realizacje branży drogowej

Jażyniec 25

64-225 Kopanica

w cenie 56 468,16 zł brutto

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt w ramach części 1 i 2. Bilans ceny i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia był najkorzystniejszy.

 

Część 1

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty

w zł

[pkt]

 

Doświadczenie osób wyznaczonych

do projektowania (specjalność drogowa, sanitarna)

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM

Os. Bolesława Śmiałego 30/75

60-682 Poznań

130 380,00

[x]

 

4 i więcej [x]

4 i więcej[x]

 

x

2.

BEMARK Zakład Budowy Dróg i Mostów Marek Kuśmierczyk

ul. Witosa 72

68-300 Lubsko

-

-

 

3.

MS-DROG mgr inż. Mateusz Sita

projekty, nadzory, realizacje branży drogowej

Jażyniec 25

64-225 Kopanica

95 384,13

[49,60]

 

4 i więcej [20]

4 i więcej [20]

 

 

89,60

4.

Pracownia Projektowa ARCHIDROG

Witold Orczyński

ul. Grunwaldzka 21

60-783 Poznań

114 171,06

[x]

3/4 i więcej [x]

3/4 i więcej [x]

 

 

x

5.

KFG sp. z o.o. sp.k.

ul. Wilczak 15/1

61-623 Poznań

147 000,00

[32,18]

4 i więcej [20]

4 i więcej [20]

 

72,18

6.

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

ul. Wł. Komara 2

62-050 Mosina

-

-

 

7.

MW PROJEKT DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA MARCIN WAWRZYNIAK

ul. Wiklinowa 5a/16

61-457 Poznań

101 155,20

[46,77]

4 i więcej [20]

4 i więcej [20]

 

 

86,77

8.

LM INŻYNIERIA Leszek Minc

os. Dąbrowszczaków 2/38

62-020 Swarzędz

138 213,87

[34,23]

4 i więcej [20]

4 i więcej [20]

 

74,23

9.

Konsorcjum:

Lider:

MBM PROJEKT Marcin Brzostowski

ul. Morska 9

62-080 Lusówko

Partner:

EKO ŚCIEŻKA Magdalena Brzostowska

ul. Morska 9, Lusówko

62-080 Tarnowo Podgórne

158 547,00

[29,84]

4 i więcej [20]

4 i więcej [20]

 

 

 

 

69,84

10.

GEOKONCEPT sp. z o.o.

ul. Miastkowska 34

60-184 Poznań

-

-

 

11.

MTM Infrastruktura Sp. z o.o.

ul. Ożarowska 42

61-332 Poznań

78 843,00

[60]

4 i więcej [20]

4 i więcej [20]

 

100

 

Część 2

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty

w zł

[pkt]

 

Doświadczenie osób wyznaczonych

do projektowania (specjalność drogowa, elektryczna)

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM

Os. Bolesława Śmiałego 30/75

60-682 Poznań

63 960,00

[x]

 

4 i więcej [x]

4 i więcej [x]

 

 

x

2.

BEMARK Zakład Budowy Dróg i Mostów Marek Kuśmierczyk

ul. Witosa 72

68-300 Lubsko

-

-

 

3.

MS-DROG mgr inż. Mateusz Sita

projekty, nadzory, realizacje branży drogowej

Jażyniec 25

64-225 Kopanica

56 468,16

[60]

 

4 i więcej [20]

4 i więcej [20]

 

 

100

4.

Pracownia Projektowa ARCHIDROG

Witold Orczyński

ul. Grunwaldzka 21

60-783 Poznań

68 503,13

[x]

 

3/4 i więcej [x]

3/4 i więcej [x]

 

 

x

5.

KFG sp. z o.o. sp.k.

ul. Wilczak 15/1

61-623 Poznań

-

 

-

 

6.

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

ul. Wł. Komara 2

62-050 Mosina

-

 

-

 

7.

MW PROJEKT DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA MARCIN WAWRZYNIAK

ul. Wiklinowa 5a/16

61-457 Poznań

57 379,50

[59,05]

 

4 i więcej [20]

4 i więcej [20]

 

 

99,05

8.

LM INŻYNIERIA Leszek Minc

os. Dąbrowszczaków 2/38

62-020 Swarzędz

57 987,12

[58,43]

 

4 i więcej [20]

4 i więcej [20]

 

98,43

9.

Konsorcjum:

Lider:

MBM PROJEKT Marcin Brzostowski

ul. Morska 9

62-080 Lusówko

Partner:

EKO ŚCIEŻKA Magdalena Brzostowska

ul. Morska 9, Lusówko

62-080 Tarnowo Podgórne

72 447,00

[46,77]

 

4 i więcej [20]

4 i więcej [20]

 

 

 

 

86,77

10.

GEOKONCEPT sp. z o.o.

ul. Miastkowska 34

60-184 Poznań

60 442,20

[56,06]

 

4 i więcej [20]

4 i więcej [20]

96,06

11.

MTM Infrastruktura Sp. z o.o.

ul. Ożarowska 42

61-332 Poznań

60 639,00

[55,87]

 

4 i więcej [20]

4 i więcej [20]

95,87

 

Zamawiający informuje, że z postępowania w zakresie części 1 i 2 wykluczono Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM Os. Bolesława Śmiałego 30/75 60-682 Poznań - wykonawca został wykluczony z postępowania w zakresie części 1 i 2 na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, ponieważ nie wykazał braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp i tym samym Zamawiający nie miał możliwości ocenić czy nie zachodzi w stosunku do tego Wykonawcy przesłanka wykluczenia, określona w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą w zakresie części 1 i 2 na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

 

Dodatkowo Zamawiający informuje, że z postępowania odrzucono ofertę Pracowni Projektowej ARCHIDROG Witold Orczyński ul. Grunwaldzka 21 60-783 Poznań w zakresie części 1 i 2 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zapisał w SIWZ, że będzie oceniał doświadczenie osób wyznaczonych do projektowania na podstawie ilości wskazanych w formularzu ofertowym wykonanych projektów, gdzie za opracowanie dokumentacji projektowej 2 lub 3 obiektów budowlanych oferta otrzyma 10 pkt. a za opracowanie 4 i więcej dokumentacji projektowych 20 pkt. Wykonawca wskazał w ofercie wykonanie projektów 3/4 i więcej, co uniemożliwia Zamawiającemu jednoznacznie przydzielić odpowiednią ilość punktów.

Umowa o zamówienie publiczne w zakresie części 1 i 2 może zostać zawarta po dniu 21/10/2019 r.

 

Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie części 3, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Aleksandra Malinowska (2019-10-16 12:45:25)
  • zaakceptowanie treści informacji: Aleksandra Malinowska (2019-10-16 12:45:25)