logo
logo bip
15/07/2019 - budowa oświetlenia drogowego odcinka drogi od Lusowa ul. Poznańska do Sadów ul. Lipowa

Tarnowo Podgórne, dnia 12 lipca 2019 r.

WOP.271.22.2019

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Informuję, że w dniu 12 lipca 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nabudowę oświetlenia drogowego odcinka drogi od Lusowa ul. Poznańska do Sadów ul. Lipowa.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu firmy:

SERWISDROGOWY.PL Sp. z o.o.

ul. Stefańskiego 2

62-002 Suchy Las

Wartość brutto – 183 834,89 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 5 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

 

Łączna liczba punktów

1.

Zakład Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych

Ul. Lipowa 9

66-400 Gorzów Wlkp

179 580,00

[x]

84

[x]

x

2.

Service-Net Mariusz Kiełpiński

62-235 Trzemżal 4/1

228 006,33

[48,38]

84

[40]

88,38

3.

SEM Zakład Elektrotechniczny

Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.

Ul. Podgórna 6

62-051 Łęczyca

236 160,00

[46,71]

84

[40]

86,71

4.

SERWISDROGOWY.PL Sp. z o.o.

ul. Stefańskiego 2

62-002 Suchy Las

183 834,89

[60]

84

[40]

100

5.

Elektron Centrum Instalacji Elektrycznych i Teletechnicznych Paweł Stoiński

Ul. Radosna 5

62-081 Baranowo

247 274,97

[x]

72

[x]

x

 

Zamawiający informuje, że z postępowania odrzucono oferty niżej wymienionych Wykonawców:

 

Zakład Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych Ul. Lipowa 9 66-400 Gorzów Wlkp – oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego, co było wymagane w SIWZ.

 

Elektron Centrum Instalacji Elektrycznych i Teletechnicznych Paweł Stoiński Ul. Radosna 5 62-081 Baranowo oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego, co było wymagane w SIWZ.

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 22/07/2019 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2019-07-15 10:49:24)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2019-07-15 10:49:24)