logo
logo bip
02/07/2019 - budowa ul. Truflowej w Lusowie

Tarnowo Podgórne, dnia 1 lipca 2019 r.

WOP.271.19.2019

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Informuję, że w dniu 1 lipca 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nabudowę ul. Truflowej w Lusowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu firmy:

NDR Sp. z o.o.

Ul. Lazurowa 8

62-069 Dąbrowa

Wartość brutto: 648 746,53 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 9 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

 

Łączna liczba punktów

1.

TIT BRUK Tomasz Knopik

Ul. Tomaszowska 42/30/9

26-420 Nowe Miasto

985 430,49

[39,50]

84

[40]

79,50

2.

Firma Drogowa ANDAR s.c.

A.D. Białobrzyccy

Ul. Wodna 18

62-200 Gniezno

939 530,19

[41,43]

84

[40]

81,43

3.

NDR Sp. z o.o.

Ul. Lazurowa 8

62-069 Dąbrowa

648 746,53

[60,00]

84

[40]

100

4.

Yocam Sp. z o.o.

Ul. Świerkowa 29

62-090 Rostworowo

865 092,83

[44,99]

84

[40]

84,99

5.

DROBUD Sp. z o.o.

Ul. Szarych Szeregów 25

60-462 Poznań

837 248,31

[46,49]

84

[40]

86,49

6.

RDR Sp. z o.o.

Ul. Kasztanowa 7

62-004 Czerwonak

857 034,48

[45,42]

84

[40]

85,42

7.

PUB BRUKPOL s.c.

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

860 416,98

[45,24]

84

[40]

85,24

8.

DROGOPAL Zakład Robót Drogowych Andrzej Szeszuła

Ul. Przemysłowa 17

64-330 Opalenica

737 091,23

[52,81]

84

[40]

92,81

9.

Oferta wspólna:

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

 

PPHU TOM-BUD s.c.

Ul. Michalin 25

64-320 Dobieżyn

800 724,56

[48,61]

84

[40]

 

88,61

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 8/07/2019 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2019-07-02 08:40:57)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2019-07-02 08:40:57)