logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 19 grudnia 2012 r.

ZP. 271.79.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

           

Informuję, że w dniu 19 grudnia 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy: Poczta Polska SA Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Region Sprzedaży Poznań Dział Kluczowych Klientów ul. T. Kościuszki 77, 60-949 Poznań

cena brutto - 245 604,16zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 20.12.2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2012-12-20 08:29:31)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2012-12-20 08:29:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2012-12-20 08:29:31)