logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 19 września 2013r.

ZP.271.57.2013

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na przebudowę pasa drogowego ul. 23 Października i ul. Szkolnej

w Tarnowie Podgórnym - budowa sygnalizacji świetlnej

 

Informuję, że w dniu 19 września 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę pasa drogowego ul. 23 Października i ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórnym - budowa sygnalizacji świetlnej.

W postępowaniu złożono 2 oferty. Poniżej zestawienie złożonych ofert wraz z cenami i przyznaną punktacją.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty

brutto

Punktacja

1.

 STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

 

737 523,90 zł

 

99

2.

 

 

 

SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.

Ul. Podgórna 6

62-051 Łęczyca

 

480 598,64 zł

 

 

100

 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy:

 

SEM Zakład Elektrotechniczny Sp. j. Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak

Ul. Podgórna 6

62-051 Łęczyca

Cena brutto: 480 598,64 zł

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.3a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
20.09.2013 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2013-09-20 10:15:55)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2013-09-20 10:15:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2013-09-27 12:21:47)