logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZP.271.48.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

                Informuję, że w dniu 20 sierpnia 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na nadzór inwestorski nad budową oświetlenia drogowego w miejscowości Ceradz Kościelny, ul. Palaczówka - etap I.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie inż. Dariusz Śródecki

Ul. Półwiejska 5

62-025 Kostrzyn Wielkopolski

Cena oferty: 2 398,50 zł brutto

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty.           

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty

Punktacja

1.

 MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie inż. Dariusz Śródecki

Ul. Półwiejska 5

62-025 Kostrzyn Wielkopolski

 

 

 

2 398,50 zł

 

 

100

2.

PNP Jarosław Niedzielski

Ul. Chabrowa 20

62-002 Suchy Las

 

 

3 690,00 zł

 

98

3.

P.U.H. REMIX

Ul. Poznańska 13

62-004 Kicin

 

 

3 072,54 zł

 

 

99

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 20/08/2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2012-08-20 08:38:55)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2012-08-20 08:38:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2012-08-20 08:38:55)