logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZP.271.51.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

                Informuję, że w dniu 20 sierpnia 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na nadzór nad budową drenażu odwadniającego teren placu zabaw przy przedszkolu i kanalizacji deszczowej w Tarnowie Podgórnym.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

HEN-K Inwestycje Handel Marketing

Ul. Budowalnych 10 m4

62-081 Baranowo

Cena brutto: 1 100,00 zł

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty

Punktacja

1.

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SABRE Tomasz Szabelski

Ul. Osiedlowa 5

62-050 Mosina

 

 

 

3 075,00 zł

 

 

99

2.

 

HEN-K Inwestycje Handel Marketing

Ul. Budowalnych 10 m4

62-081 Baranowo

 

 

 

1 100,00 zł

 

 

100

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 20/08/2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2012-08-20 08:43:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2012-08-20 08:43:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2012-08-20 08:45:41)