logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 20 lipca 2011 r.

 

 

BOP. 271.43.2011

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na remonty nawierzchni

dróg i chodników na terenie gminy Tarnowo podgórne

 

 

Informuje, że w dniu 20 lipca 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remonty nawierzchni dróg i chodników na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

 

W poszczególnych częściach wybrano najkorzystniejsze oferty niepodlegające odrzuceniu następujących wykonawców:

cześć I:

BUDROMEL Mateusz Cegłowski Złotkowo, ul. Srebrna 2   62-002  Suchy Las

Cena oferty: 266.373,03 zł brutto

część II:

COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49   62-070  Palędzie

Cena oferty: 202.468,35 zł brutto

część III:

Firma Budowlana „HERZOG" Sławomir Herzog, Sątopy ul. Polna 7, 64-300   Nowy Tomyśl

Cena oferty: 42.630,00 zł brutto

 

W postępowaniu wpłynęło 7 ofert:

  • 1. COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49 62-070 Palędzie

Cena oferty część I: 297.757,54 zł brutto, liczba punków 97

Cena oferty część II: 198.778,35 zł brutto (cena po poprawie omyłki 202.468,35 zł brutto), liczba punków 100

Cena oferty część III: nie złożono oferty

 

  • 2. BUDROMEL Mateusz Cegłowski Złotkowo, ul. Srebrna 2 62-002 Suchy Las

Cena oferty część I: 266.373,03 zł brutto, liczba punków - 100

Cena oferty część II: 250.619,98 zł brutto, liczba punków - 97

Cena oferty część III: 50.253,84 zł brutto, liczba punków - 98

 

  • 3. MATT s.c. ul. Poznańska 62a 62-080 Tarnowo Podgórne

Cena oferty część I: nie złożono oferty

Cena oferty część II: nie złożono oferty

Cena oferty część III: 62.158,59 zł brutto (cena po poprawie omyłki 81.829,54 zł brutto), liczba punków - 95

 

  • 4. BAT-POL Michał Siejek, ul. Syrenia 8A 61-017 Poznań

Cena oferty część I: nie złożono oferty

Cena oferty część II: nie złożono oferty

Cena oferty część III: 47.282,43 zł brutto, liczba punków - 99

 

  • 5. Firma Budowlana „HERZOG" Sławomir Herzog, Sątopy ul. Polna 7, 64-300 Nowy Tomyśl

Cena oferty część I: nie złożono oferty

Cena oferty część II: nie złożono oferty

Cena oferty część III: 42.630,00 zł brutto, liczba punków - 100

 

  • 6. POL-DRÓG KOŚCIAN" Sp. z o.o. Bonikowo ul. Dworcowa 29 64-000 Kościan

Cena oferty część I: 272.698,38 zł brutto, liczba punków - 99

Cena oferty część II: 242.164,61 zł brutto, liczba punków - 98

Cena oferty część III: 61.850,55 zł brutto, liczba punków - 96

 

  • 7. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR-BRUK Sp. z o.o. os. Winiary 22/3 60-665 Poznań

Cena oferty część I: 274.456,31 zł brutto, liczba punków - 98

Cena oferty część II: 228.442,71 zł brutto, liczba punków - 99

Cena oferty część III: 55.766,40 zł brutto, liczba punków - 97

 

W ofertach  nr 1 i 3 na podstawie art.87 ust.2 pkt. 2 poprawiono oczywiste omyłki rachunkowe.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
20.07.2011 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-07-20 08:59:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-07-20 08:59:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-07-20 08:59:05)