logo
logo bip
 

 

Tarnowo Podgórne, dnia 20 lipca 2011 r.

BOP. 271.44.2011

 

 

ZAWIADOMIENIE

O   WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację

kuchni przedszkola w Lusowie

 

 

Informuje, że w dniu 20 lipca 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację kuchni przedszkola w Lusowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejsza niepodlegającą odrzuceniu wykonawcy:

 

Zakład Murarski Marek Dobieżyn  ul. Porzeczkowa 41,  61-306   Poznań

Cena oferty: 246.293,12 zł brutto,

 

W postępowaniu złożono jedna ofertę.

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
20.07.2011 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-07-20 09:20:03)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-07-20 09:20:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-07-20 09:20:03)