logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 18 czerwca 2018 r.

WOP.271.41.2018

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

 

Informuję, że w dniu 18 czerwca 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ul. 27 Grudnia w Tarnowie Podgórnym wraz z kanalizacją deszczową.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

PPHU TOM-BUD s.c.

Ul. Michalin 25, 64-320 Dobieżyn

Wartość brutto - 2 487 453,70zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

PPHU TOM-BUD s.c.

Ul. Michalin 25, 64-320 Dobieżyn

2 487 453,70

[60]

84

[40]

 

100

2.

Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM

Stanisław Jachimowski

Ul. Dukielska 12

60-476 Poznań

3 262 401,84

[45,75]

84

[40]

 

85,75

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 25/06/2018 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-06-20 08:10:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-06-20 08:10:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-06-20 08:10:13)