logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 19 kwietnia 2012 r.

GJO.342.3.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 19 kwietnia 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na organizację kolonii letnich dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne. 

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez ALFA TOUR s.c. ul. Brzozowa 26; 62-081 Przeźmierowo. Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów - 100.

cena ryczałtowa brutto pobytu 1 osoby na 7-dniowym turnusie: 597,00 zł

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. „a" umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 20.04.2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-04-20 09:36:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-04-20 09:36:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-04-20 09:36:42)