logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 19 kwietnia 2010 r.

BOP.3412-25/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac wykończeniowych polegających na zabudowie elementów pionowych i poziomych oraz wykonaniu i montażu drabin stalowych na rozbudowywanej Szkole Podstawowej w Lusówku.

 

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 19 kwietnia 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac wykończeniowych polegających na zabudowie elementów pionowych i poziomych oraz wykonaniu i montażu drabin stalowych na rozbudowywanej Szkole Podstawowej w Lusówku.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

Zakład Remontowo - Produkcyjny

Budownictwa Popławski

ul. Rodawska 32A

61-312   Poznań

w cenie 23.146,66 zł brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

            Jednocześnie w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art.94 ust.2 pkt. 1a ustawy Pzp informuję, że umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 20 kwietnia 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-21

Pobierz: druki

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-04-20 08:37:46)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-04-20 08:37:46)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-04-20 08:37:46)