logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 19 luty 2014 r.

ZP. 271.9.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 19 lutego 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

Sabre Tomasz Szabelski

Ul. Osiedlowa 5

62-050 Mosina

Cena brutto: 6 765,00 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  11 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Liczba uzyskanych punktów

1.

Wałbrzyska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o.

Ul. Wrocławska 5

58-309 Wałbrzych

43 050,00 zł

93

2.

Budconsult Doradztwo Budowlane

Ul. Chrobrego 29

64-720 Lubasz

10 455,00 zł

X

3.

Andrzej Wiśniewski

Ul. Wiśniowa 6

64-700 Czarnków

7 500,00 zł

X

4.

MILAG Usługi Budowlane Michał Łaga

Ul. Szewska 12/6b

81-166 Gdynia

26 814,00 zł

94

5.

DAMAR Marek Szuman

Os. B.Chrobrego 33/66

60-681 Poznań

9 000,00 zł

X

6.

 

 

P.U.H.REMIX

Ul. Poznańska 13

62-004 Kicin

19 667,70 zł

95

7.

 

 

Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji

Jacek Mueller

Ul. Szafranowa 26/1

62-064 Plewiska

8 000,00 zł

99

8.

 

 

Jerzy Żmuda-Trzebiatowski

Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór Robót Inst. Wod. Kan. C.O. i Gaz., Wentylacja

Ul. G.Konatkowskiej 39

60-465 Poznań

11 827,24 zł

96

9.

 

 

Mbs projekt Maciej Święch

Ul. Ks. Jakuba Przewoźnego 34

62-090 Cerekwica

11 632,11 zł

97

10.

 

 

Sabre Tomasz Szabelski

Ul. Osiedlowa 5

62-050 Mosina

6 765,00 zł

100

11.

 

 

Jan Grzempa

Ul. Kaźmierczaka 10

64-000 Kościan

11 439,00 zł

98

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

1.      Budconsult Doradztwo Budowlane Ul. Chrobrego 29 64-720 Lubasz - wykonawca wykluczony z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. i nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana została za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

2.      Andrzej Wiśniewski Ul. Wiśniowa 6 64-700 Czarnków - wykonawca wykluczony z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. i nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Ponadto wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił dokumentów, a tym samym nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana została za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

3.      DAMAR Marek Szuman Os. B.Chrobrego 33/66 60-681 Poznań - wykonawca wykluczony z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. i nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ponadto wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy Pzp, gdyż na wezwanie Zamawiającego nie złożył wymaganej listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp.

Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana została za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 25/02/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-02-20 09:45:09)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-02-20 09:45:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-02-20 09:45:09)