logo
logo bip
 

 

Tarnowo Podgórne, dnia 20 lutego 2012 r.

BOP. 271.10.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie aktualizacji

dokumentacji technicznej budowy/przebudowy ulic: Żytniej,

Kamiennej i Szparagowej w Wysogotowie

 

 

 

       Informuje, że w dniu 17 lutego 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej budowy/przebudowy ulic: Żytniej, Kamiennej i Szparagowej
w Wysogotowie.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

VEGUR Nowak, Przybylski, Żabka Sp. Jawna  ul. Łagiewnicka 2  62-002  Złotniki

Cena oferty: 35.608,50 zł brutto

 

W postępowaniu wpłynęło 13 ofert:

 • 1. PROFIL BIS Sp. z o.o. 65-463 Zielona Góra ul. Fabryczna 23

Cena oferty: 97.785,00 zł brutto, liczba punktów - 89

 

 • 2. Konsorcjum:

TRANS-BAU-PROJECT  Sp. z o.o. i PUH TRANS-BAU-PROJECT  M. Fajfer  

Borkowice 14H,  62-053   Mosina

Cena oferty: 39.114,00 zł brutto, liczba punktów - 99

 

 • 3. ALFA PROJEKT Tomasz Płonka 50-540 Wrocław, ul. Strońska 4a/21

Cena oferty: 54.120,00 zł brutto, liczba punktów - 96

 

 • 4. Konsorcjum Clothos Sp. z o.o i Clothos S.L. 00-141 Warszawa, al. Jana Pawła II 34/1

Cena oferty: 138.990,00 zł brutto, liczba punktów - 88

 

 • 5. BPiRI PROSYSTEM Julian Kaluba 60-682 Poznań, os. B. Śmiałego 30/75

Cena oferty: 56.580,00 zł brutto, liczba punktów - 94

 

 • 6. JK PROJEKT Renata Rystał - Chudy ul. Błażeja 6G/21 61-608 Poznań

Cena oferty: 47.355,00 zł brutto, liczba punktów - 97

 

 • 7. P.W.SABRE Tomasz Szabelski ul. Osiedlowa 5 62-050 Mosina

Cena oferty: 67.158,00 zł brutto, liczba punktów - 92

 

 • 8. Pracownia ELITON Justyna Zbytniewska ul. Poziomkowa 9 60-185 Skórzewo

Cena oferty: 46.002,00 zł brutto, liczba punktów - 98

 

 • 9. Konsorcjum:

EUROPROJEKT Sp. z o.o.  ul. Klecińska 5  54-413  Wrocław

Spółka Inżynierska KEMPA   ul. Klecińska 5  54-413  Wrocław

Cena oferty: 79.950,00 zł brutto, liczba punktów - 90

 

 • 10. Konsorcjum:

P.H.U. ERDBAU Janusz Kamiński ul. Przemysłowa 20  62-100  Wągrowiec

Bartosz Brzozowski  ul. Kolejowa 13  62-050  Mosina

Cena oferty: 79.288,26 zł brutto, liczba punktów - 91

 

 • 11. VEGUR Nowak, Przybylski, Żabka Sp. Jawna ul. Łagiewnicka 2 62-002 Złotniki

Cena oferty: 35.608,50 zł brutto, liczba punktów - 100

 

 • 12. SD PROJEKT Mikołajczyk, Cyrkiel, Jasiukiewicz s.c. 60-254 Poznań, ul. Szymborska 10/8

Cena oferty: 64.071,93 zł brutto, liczba punktów - 93

 

 • 13. P.U.B. CAMINO Mariusz Kluczyk, ul. Grzybowa ¾ 62-030 Luboń

Cena oferty: 55.350,00 zł brutto, liczba punktów - 95

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit a, umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
20.02.2012 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-02-20 09:16:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-02-20 09:16:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-02-20 09:16:15)