logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 17 stycznia 2014 r.

ZP. 271.88.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 17 stycznia 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Szkolnej w Chybach - przebudowa ulicy Szkolnej w Chybach.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu Zakładu Robót Inżynieryjno Drogowych TAR-DROG s.c.

Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

Cena brutto: 369 367,94zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  5 ofert

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

Roboty Ziemne i Melioracyjne Ryszard Dowhan

Ul. Wiśniowa 41, 62-070 Dopiewo

492 410,82

97

2.

Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski

Ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska

424 081,54

(po poprawieniu omyłki)

98

3.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane INFRAKOM Sp. z o.o.

Ul. Słodowa 1, 64-200 Wolsztyn

405 690,90

99

4.

Zakład Budowlano-Montażowy Nowo-Instal-Bud s.c.

Paweł i Michał Świergiel

Ul. Półwiejska 23, 64-300 Nowy Tomyśl

528 934,93

96

5.

Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR-DROG s.c.

Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

369 367,94

100

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 20/01/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-01-20 10:03:19)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-01-20 10:03:19)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-01-20 10:03:19)