logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 20 stycznia 2011 r.

BOP. 3411-2/11

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzanie

operatów szacunkowych nieruchomości

 

 

 

         Informuje, że w dniu 19 stycznia 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości.

W poszczególnych częściach najkorzystniejsza ofertę jest:

 

w części I

PPHU „ARO" inż. Józef Ryszard Hryniewicki

       77-300   Człuchów,   os. Piastowskie 3/26          Cena oferty - 35.916,00 zł brutto

 

  w części II

PPHU „ARO" inż. Józef Ryszard Hryniewicki

       77-300   Człuchów,   os. Piastowskie 3/26          Cena oferty - 22.263,00 zł brutto

 

  w części III

PPHU „ARO" inż. Józef Ryszard Hryniewicki

       77-300   Człuchów,   os. Piastowskie 3/26          Cena oferty - 7.072,50 zł brutto

 

W każdej części wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

W postępowaniu wpłynęło 14 ofert:

 

 • 1. NIERUCHOMOŚCI INWESTYCJA Kazimierz Kubik

43-450  Ustroń,  ul. Piękna 3

Cena oferty: cz.I  59.839,50 zł brutto, cz.II  28.782,00 zł brutto, cz.III  15.067,50 zł brutto

 

 • 2. „ANWO-NIERUCHOMOŚĆ" Biuro Wycen, Obrotu Nieruchomościami i Usług Majątkowo - Konsultingowych

61-058   Poznań,  ul. Sośnicka 10

Cena oferty: cz.I  - brak oferty , cz.II  55.350,00 zł brutto, cz.III  27.675,00 zł brutto

 

 • 3. Konsorcjum firm:

B.O.R.N. Biuro Obsługi Rynku Nieruchomości Rzeczoznawca Majątkowy Marcin Czarnecki

ANBUD Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomosci Rzeczoznawca Majątkowy Arkadiusz Andrzejewski

61-064   Poznań,   ul. Folwarczna 27B/29

Cena oferty: cz.I  68.880,00 zł brutto , cz.II  33.210,00 zł brutto, cz.III  - brak oferty

 

 • 4. Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego Donat Kujawiński

60-185   Skórzewo,  ul. Pasikonika 11

Cena oferty: cz.I  58.425,00 zł brutto , cz.II  25.018,20 zł brutto, cz.III  19.882,95 zł brutto

 

 • 5. PPHU „ARO" inż. Józef Ryszard Hryniewicki

77-300   Człuchów,   os. Piastowskie 3/26

Cena oferty: cz.I  35.916,00 zł brutto, cz.II  22.263,00 zł brutto, cz.III  7.072,50 zł brutto

 

 • 6. LUSO-ROUX POLSKA Sp. z o.o.

00-113  Warszawa, ul. Emilii  Plater 53

Cena oferty: cz.I  30.178,05 zł brutto , cz.II  21.475,80 zł brutto, cz.III  9.704,70 zł brutto

 

 • 7. WYCENA EKSPERT Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. Jawna

60-628   Poznań, ul. Wojska Polskiego 84

Cena oferty: cz.I  90.712,50 zł brutto, cz.II  43.173,00 zł brutto, cz.III  32.410,50 zł brutto

 

 • 8. ACRUS Waldemar Bujakowski

62-010  Pobiedziska,   ul. Gen. Kutrzeby 1/55

Cena oferty: cz.I  61.653,75 zł brutto, cz.II  28.167,00 zł brutto, cz.III  18.450,00 zł brutto

 

 • 9. „SZACUNEK" s.c. Krzysztof Owsianowski, Tomasz Sobczak

60-801   Poznań,   ul. Marcelińska 16

Cena oferty: cz.I  198.952,50 zł brutto, cz.II  72.693,00 zł brutto, cz.III  38.314,50 zł brutto

 

 • 10. NIERUCHOMOŚCI FUH Elżbieta Jakóbiec

60-681   Poznań,   os. B. Chrobrego 9/63

Cena oferty: cz.I  90.405,00 zł brutto, cz.II  44.403,00 zł brutto, cz.III  22.921,05 zł brutto

 

 • 11. WYCENA NIERUCHOMOŚCI Danuta Mocek

61-132   Poznań,   ul. Inflandzka 35

Cena oferty: cz.I  75.645,00 zł brutto, cz.II  35.055,00 zł brutto, cz.III  18.450,00 zł brutto

 

 • 12. Konsorcjum firm:

CDN - Centrum Doradztwa Nieruchomości Damian Bukowski

64-600  Oborniki,   ul. Armii Krajowej 23/3

Biuro Wyceny i Handlu „Szacunek"

62-100  Wągrowiec,  ul. Kościuszki 5

Cena oferty: cz.I  68.504,85 zł brutto, cz.II  40.959,00 zł brutto, cz.III  17.773,50 zł brutto

 

 • 13. Biuro Kompleksowej Obsługi i Wyceny Nieruchomości POZ-BUD

60-573   Poznań,   ul. Niemcewicza 12

Cena oferty: cz.I  70.300,65 zł brutto, cz.II  31.401,90 zł brutto, cz.III  20.959,20 zł brutto

 

 • 14. Biuro Usług Inżynierskich „KOSZTBUD" Witold Mikołajczak

60-728   Poznań,   ul. Łukaszewicza 32/1

Cena oferty: cz.I  60.639,00 zł brutto, cz.II  28.277,70 zł brutto, cz.III  22.140,00 zł brutto

 

 

Z postępowania wykluczono następujących wykonawców:

LUSO-ROUX POLSKA Sp. z o.o. 00-113  Warszawa, ul. Emilii  Plater 53

na  podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami SIWZ, złożony na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 dokument w postaci wykazu nadal nie zawiera wszystkich wymaganych informacji w celu potwierdzenia doświadczenia osoby wykonującej operaty szacunkowe w poszczególnych częściach.

W odniesieniu do części I wykonawca wykazał doświadczenie w wycenie nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu co nie jest tożsame z wyceną nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej lub w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału. W odniesieniu do części II i III zamówienia - brak informacji kiedy i dla kogo wykonywane były operaty szacunkowe.

Biuro Kompleksowej Obsługi i Wyceny Nieruchomości POZ-BUD  60-573  Poznań
ul. Niemcewicza 12

na  podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami SIWZ, nie uzupełnił również dokumentów pomimo wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy. Wykonawca nie wykazał doświadczenia zgodnie z zapisami SIWZ.

 

Jednocześnie na podstawie art.89 ust.1 pkt. 5 oferty tych wykonawców zostały odrzucone.

 

Zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 25 stycznia 2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-01-20 10:13:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-01-20 10:13:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-01-20 10:13:51)