logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 18 grudnia 2013 r.

ZP. 271.78.2013

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

            Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, iż w dniu 18 grudnia 2013 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, Gminy Kaźmierz, Gminy Duszniki oraz ich połączenia z miastem Poznań.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TP-BUS Sp. z o.o.

ul. Rokietnicka 23

62-080  Tarnowo Podgórne

w cenie 10 007 280,00 zł brutto; liczba uzyskanych punktów - 100.

 

W postępowaniu złożono jedną ofertę.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.1 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 19 grudnia 2013 r.

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-12-19 09:04:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-12-19 09:04:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-12-19 09:04:34)