logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 19 grudnia 2013 r.

ZP. 271.79.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 19 października 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia drogowego ulic Olchowej, Jałowcowej w Sadach - etap II.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

Zakład Elektrotechniczny SEM Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.

Ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca

Cena brutto - 56 334,00zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  6 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

Instalatorstwo Elektryczne Roman Czarnyszka

Taczanów Drugi 47, 63-300 Pleszew

76 933,07

98

2.

PNP Sp. z o.o.

Ul. Chabrowa 20, 62-002 Suchy Las

111 745,50

x

3.

Zakład Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych inż. Jerzy Mingałło

Ul. Lipowa 9, 66-400 Gorzów Wlkp.

70 110,00

 

99

4.

Zakład Elektroinstalacyjny i Remontowo Budowlany EL-INSBUD s.c. inż. Edmund Piechowiak, Beata Jarczak

Ul. Rzeczna 4, 62-100 Wągrowiec

76 407,01

x

5.

MATT s.c.

Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

84 071,98

97

6.

Zakład Elektrotechniczny SEM Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.

Ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca

56 334,00

100

 

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

1.    PNP Sp. z o.o. Ul. Chabrowa 20, 62-002 Suchy Las - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie złożył wyjaśnień na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp., i tym samym nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy została uznana za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.    Zakład Elektroinstalacyjny i Remontowo Budowlany EL-INSBUD s.c. inż. Edmund Piechowiak, Beata Jarczak Ul. Rzeczna 4, 62-100 Wągrowiec - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie złożył wyjaśnień na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp., i tym samym nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy została uznana za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 24/12/2013r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-12-19 10:46:55)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-12-19 10:46:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-12-19 10:46:55)