logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 19 grudnia 2011 r.

 

 

BOP.271.91.2011

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Informuję, że w dniu 19 grudnia 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę:

W części I:

Pracownia Projektowa Magdalena Głowacka

Oś. Leśne 2d/24

62-028 Koziegłowy

 

Cena oferty: 11 690,00 zł brutto

W części II:

Pracowania Urbanistyczna Ewa Mendel

Ul. Jaworowa 62/9

61-454 Poznań  

 

Cena oferty: 4 349,28 zł brutto

 

Wybrano oferty najkorzystniejsze niepodlegające odrzuceniu.

W części I

Wykluczono wykonawców:

Fabryka Przestrzeni Anna Łączkowska

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W części I

Odrzucono ofertę 4:

Fabryka Przestrzeni Anna Łączkowska

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.3 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

W załączeniu zestawienie złożonych ofert wraz z punktacją oraz cenami brutto.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
24.12.2011 r.

 

Zestawienie otwartych ofert

Lp.

Nazwa wykonawcy

CZ.I

Cena oferty

CZ.I

Punktacja

CZ.II

Cena oferty

CZ.II

Punktacja

1.

Pracownia Projektowa Magdalena Głowacka

Os. Leśne 2D/24

62-028 Koziegłowy

 

11.690,00 zł

 

100

 

5.784,00 zł

 

99

2.

STUDIO KA

Ul. Familijna 3; Wólka Kozodawska

05-502 Piaseczno

 

26.814,00 zł

 

91

 

18.696,00 zł

 

89

 

3.

Konsorcjum

URBS PROJEKT Konrad Janowski - lider

Stanisław Grzegorz Korpanty

Stare Faszczyce 18B;

05-870 Błonie

 

 

23.370,00 zł

 

92

 

 

9.840,00 zł

 

 

93

4.

FABRYKA PRZESTRZENI Anna Łączkowska

Ul. Lipowa 33

64-500 Szamotuły

 

Oferta odrzucona

 

-

 

11.250,00 zł

 

92

5.

STUDIO KOCZOROWSKI Filip Koczorowski

Ul. Wł. Bełzy 16

60-195 Poznań

 

17.220,00 zł

 

95

 

7.380,00 zł

 

95

6.

 Biuro Urbanistyczne PPP

Ul. Grottgera 26/3

80-311 Gdańsk

 

36.900,00 zł

 

90

 

15.990,00 zł

 

90

7.

Krzysztof Cezar; Planowanie Przestrzenne i Drogownictwo

Ul. Stefana Balickiego 7/1

60-194 Poznań

 

12.177,00 zł

 

99

 

6.150,00 zł

 

97

8.

M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o.o.

Ul. M.Rataja 106A

61-695 Poznań

 

17.589,00 zł

 

94

 

8.610,00 zł

 

94

9.

BUDPLAN Sp. z o.o.

Ul. Kickiego 26B lok.10

04-390 Warszawa

 

22.140,00 zł

 

93

 

14.760,00 zł

 

91

10.

Pracownia Urbanistyczna Ewa Mendel

Ul. Jaworowa 62/9

61-454 Poznań

 

14.993,70 zł

 

97

 

4.349,28 zł

 

100

11.

Rapalska-Kaczmarek, Grocholewska Architekci s.c.

Ul. Pamiątkowa 27/2

61-505 Poznań

 

15.129,00 zł

 

 

96

 

7.257,00 zł

 

96

12.

Sura System

Miłosz Sura

Ul. Głogowska 115/22

60-266 Poznań

 

13.998,63 zł

 

98

 

5.998,71 zł

 

98

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2011-12-19 11:59:09)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2011-12-19 11:59:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2011-12-19 11:59:09)