logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 16 października 2015 r.

ZP. 271.34.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 16 października 2015 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Lusowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

AC Studio s.c. J. Sołgała J. Romański Ul. Starowiejska 1H/2

61-664 Poznań

Cena brutto: 98 400,00 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i terminu wykonania etapu 2 był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 13 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty

(w zł)

[punkty]

 

Termin wykonania etapu 2

[punkty]

 

Łączna liczba punktów

1.

„LIGASZEWSKI"- Studio Projektowe Piotr Ligaszewski

Ul. Piękna 56B/7

50-506 Wrocław

381 300,00

[x]

28/12/2015

[x]

x

2.

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych

BENBUD inż. Benedykt Reder

Ul. Ks. Dr Wł. Łęgi 1/27

86-300 Grudziądz

137 649,30

Po poprawieniu omyłki rachunkowej

[x]

14/12/2015

[x]

x

3.

Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany

Mgr inż. Marcin Bartoś

Rychnowy 1b

77-300 Człuchów

147 600,00

[x]

21/12/2015

[x]

x

4.

PPUH VITARO Wojciech Jędrzejczyk

Dziepółć 3

97-500 Radomsko

119 310,00

[80,82]

28/12/2015

[0]

80,82

5.

AC Studio s.c. J. Sołgała J. Romański

Ul. Starowiejska 1H/2

61-664 Poznań

98 400,00

[98]

14/12/2015

[2]

100

6.

EMMA STUDIO PROJEKTY

Emilia Krasuska

Ul. Ks. Cz. Klimasa 43B/29

50-515 Wrocław

172 200,00

[x]

28/12/2015

[x]

x

7.

ABK-PROJEKT

Ul. Lisowskiego 2/4

65-072 Zielona Góra

95 940,00

[x]

28/12/2015

[x]

x

8.

APA ARCHES Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Skarbka 14/1

60-348 Poznań

143 442,60

[x]

14/12/2015

21/12/2015

[x]

x

9.

Pracownia Architektoniczna

VOWIE STUDIO PLUS

Al. Jana Pawła II 20, 64-500 Szamotuły

153 688,50

Po poprawieniu omyłki rachunkowej

[x]

14/12/2015

[x]

x

10.

DEMIURG Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Ul. Płowiecka 11/2

60-277 Poznań

118 818,00

[81,16]

28/12/2015

0]

81,16

11.

CAL-ART PROJEKT Sp. z o.o.

Ul. Bonin 28/20

60-658 Poznań

121 000,00

[x]

14/12/2015

[x]

x

12.

Krzysztof Janus ARCHIMEDIA - Pracownia Architektoniczna-Architekci&Inżynierowie

Ul. Święciańska 6

61-132 Poznań

132 840,00

[72,59]

28/12/2015

[0]

72,59

13.

Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska

Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Podlaska 13

60-623 Poznań

236 160,00

[40,83]

28/12/2015

[0]

40,83

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

„LIGASZEWSKI"- Studio Projektowe Piotr Ligaszewski Ul. Piękna 56B/7 50-506 Wrocław - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych BENBUD inż. Benedykt Reder Ul. Ks. Dr Wł. Łęgi 1/27 86-300 Grudziądz - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany Mgr inż. Marcin Bartoś Rychnowy 1b 77-300 Człuchów - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

EMMA STUDIO PROJEKTY Emilia Krasuska Ul. Ks. Cz. Klimasa 43B/29 50-515 Wrocław -  wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pracownia Architektoniczna VOWIE STUDIO PLUS Al. Jana Pawła II 20, 64-500 Szamotuły - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

CAL-ART PROJEKT Sp. z o.o. Ul. Bonin 28/20 60-658 Poznań - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono również oferty nw. firm:

ABK-PROJEKT Ul. Lisowskiego 2/4 65-072 Zielona Góra - Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny zaproponowanej w ofercie.

 

APA ARCHES Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Skarbka 14/1 60-348 Poznań - Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jest niezgodna z ustawą Pzp. Wykonawca wskazał w formularzu ofertowym dwa terminy wykonania etapu 2.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 26/10/2015 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-10-19 16:28:04)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-10-19 16:28:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-10-19 16:28:04)