logo
logo bip
 

 Tarnowo Podgórne, dnia 18 października 2010 r.

BOP.3412-74/10

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
                    w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ul. Uroczej w Wysogotowie

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 18 października 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ul. Uroczej
w Wysogotowie

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

P.W. RAT-BUD Jacek Ratajczak

ul. Kasztanowa 7

62-004   Czerwonak

w cenie 154.534,90 zł brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

 

Jako informację o wykluczonych wykonawcach i odrzuconych ofertach załączam druk ZP-18 i ZP-19

 

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 25 października 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-18

            - druk ZP-19

            - druk ZP-21

Pobierz: druki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-10-19 08:06:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-10-19 08:06:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-10-19 08:06:22)