logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 18 września 2017 r.

WOP.271.39.2017

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

Informuję, że w dniu 18 września 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulic (pieszo-jezdnie) - Limbowa, Jaworowa, Jałowcowa, Olchowa w Sadach - etap I.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Oferta wspólna:

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

PPHU TOM-BUD s.c.

ul. Michalin 25

64-320 Dobieżyn

Cena brutto - 1 319 061,26zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 9 ofert.

    Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

 

Łączna liczba punktów

1.

INFRADROG RDM Sp. z o.o.

ul. Kochanowskiego 2A

64-800 Chodzież

1 829 480,24

[x]

84

[x]

x

2.

PUB „BRUKPOL" S.C.

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

1 880 710,77

[x]

84

[x]

x

3.

Firma Budowlano - Remontowo - Drogowa

Dariusz Białobrzycki

Os. K. Wielkiego 14A/1

62-200 Gniezno

2 116 657,75

[x]

84

[x]

x

4.

DROGBET WIECZOREK

Spółka Jawna

ul. Rolna 8-10 BARANOWO

62-081 Przeźmierowo

1 643 264,26

[48,16]

84

[40]

 

88,16

5.

Konsorcjum:

INFRAKOM KOŚCIAN

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowa

ul. Feliksa Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

INFRAKOM Sp. z o.o.

ul. F. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

1 945 068,57

[x]

84

[x]

 

 

x

6.

Zakład Usług Wielobranżowych

JACH - GUM

Stanisław Jachimowski

ul. Dukielska 12

60-476 Poznań

1 356 765,85

[58,33]

84

[40]

 

98,33

7.

Oferta wspólna:

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

PPHU TOM-BUD s.c.

ul. Michalin 25

64-320 Dobieżyn

1 319 061,26

[60]

84

[40]

 

100

8.

IVESTON Sp. z o.o.

ul. Obrzycka 133

64-600 Oborniki

1 694 604,38

[x]

84

[x]

x

9.

ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH I MELIORACYJNYCH

DROGMEL Jerzy Cegłowski

Borowo Młyn, ul. Starych Wierzb 17

62-010 Pobiedziska

1 903 591,52

[41,58]

84

[40]

 

81,58

 

 

Zamawiający informuje, że z postępowania odrzucono ofertę nw. firm:

INFRADROG RDM Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 2A 64-800 Chodzież - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie podał w kosztorysie ceny jednostkowej oraz wartości dla pozycji D.01.02.01 - wycinka drzew o obwodzie do 25 cm. Dodatkowo oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

PUB „BRUKPOL" S.C. Strzelce Wielkie 81C 63-820 Piaski - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

Firma Budowlano - Remontowo - Drogowa Dariusz Białobrzycki Os. K. Wielkiego 14A/1 62-200 Gniezno - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

Konsorcjum: INFRAKOM KOŚCIAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Feliksa Nowowiejskiego 4 64-000 Kościan; INFRAKOM Sp. z o.o. ul. F. Nowowiejskiego 4 64-000 Kościan - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

IVESTON Sp. z o.o. ul. Obrzycka 133 64-600 Oborniki - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 25/09/2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-09-19 10:07:21)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-09-19 10:07:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-09-19 10:07:21)